Kỷ Niệm chương PL 05

  • PL 05
  • Liên hệ

KỶ NIỆM CHƯƠNG PHA LÊ_05

KT: cao 18cm ngang 14cm.

Kỷ niệm chương pha lê,Sản xuất và khắc nội dung theo yêu cầu của mỗi khách hàng. Thời gian nhanh chóng, số lượng lớn, giá rất cạnh tranh.

Sản phẩm khác